Home > 产品中心 > 代理品牌 > Adata / 威刚 > 威刚硬盘
  • 品牌:威刚
  • 型号: SU800
  • 性能:3D NAND 闪存技术,最高连续读取:560MB/s;最高连续写入:520MB/s
产品优势: 3D NAND 闪存技术,最高连续读取:560MB/s;最高连续写入:520MB/s
  • 产品概述
  • 规格参数
  • 产品图库